Friday, May 30, 2014

Penambahbaikan PBSSejak akhir Mac lalu, beberapa penambahbaikan telah dilakukan terhadap PBS. Penambahbaikan dalam PBS ini mengambilkira beberapa komen dan cadangan yang dikemukakan oleh persatuan guru dan juga ahli akademik lain. Berikut ialah dapatan Penambahbaikan Dalam PBS dan Perbezaannya dengan PBS yang terdahulu.

Penambahbaikan 1 : DSP ditukarkan sebagai PPPM
Masalah :
1. Dokumen Standard Prestasi dikatakan terlalu rigid dan terikat.
2. Guru terbeban kerana perlu mentaksir mengikut pernyataan evidens

Penyelesaian :
1. Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid lebih fleksibel.
2. PPPM lebih membantu guru memberi fokus lebih kepada pdp.
3. Pernyataan evidens ditiadakan supaya guru tidak terikat dengan pernyataan evidens.
4. Fail Perkembangan Murid, Fail Showcase dan Rekod Transit juga ditiadakan.


Penambahbaikan 2 : SPPBS direkodkan Secara Offline
Masalah :
1. Masalah capaian yang perlahan
2. Rekabentuk sistem kurang mesra pengguna
3. Kemudahan dan prasarana belum lengkap

Penyelesaian :
1. Rekod secara offline dan bebas mengikut kesesuaian masa guru
2. Menyediakan pelaporan perkembangan pembelajaran murid untuk makluman ibubapa
3. Tiada masalah untuk akses internet lagi.


Penambahbaikan 3 : PMR digantikan dengan PT3
Masalah :
1. PMR ialah peperiksaan berpusat
2. PMR dikendalikan sepenuhnya oleh Lembaga Peperiksaan

Penyelesaian :
1. PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3) menggantikan PMR
2. Bukan peperiksaan berpusat
3. Sekolah bertanggungjawab mentadbir, mentaksir, memberi skor dan mengeluarkan pelaporan
Post a Comment