Monday, March 9, 2015

PELAKSANAAN SARINGAN 1 LINUS 2.0 (LITERASI-BM, LITERASI-BI, NUMERASI-MT) DAERAH SEPANG TAHUN 2015

PROGRAM LITERASI DANNUMERASI (LINUS) NKRA APA ITU LINUS? LINUS ialah akronim bagi "Literacy dan Numeracy Screening" LINUS merupakan program pemulihan yang dirangka untuk membolehkan murid memperoleh kemahiran asas litersi dan kemahiran asas numerasi semasadi Tahap1 sekolah rendah. LINUS disasarkan kepada murid2 yang mempunyai masalah 3M,(membaca,menulis,mengira) Matlamat Matlamat program ini adalah untuk memastikan semuamurid mengikuti program LINUS berkeupayaan untuk menguasai literasi dan numerasi kecuali murid yang berkperluan khas selepas tiga tahun mengikuti ProgramLINUS.

Copy and WIN : http://bit.ly/copynwin
PROGRAM LITERASI DANNUMERASI (LINUS) NKRA APA ITU LINUS? LINUS ialah akronim bagi "Literacy dan Numeracy Screening" LINUS merupakan program pemulihan yang dirangka untuk membolehkan murid memperoleh kemahiran asas litersi dan kemahiran asas numerasi semasadi Tahap1 sekolah rendah. LINUS disasarkan kepada murid2 yang mempunyai masalah 3M,(membaca,menulis,mengira) Matlamat Matlamat program ini adalah untuk memastikan semuamurid mengikuti program LINUS berkeupayaan untuk menguasai literasi dan numerasi kecuali murid yang berkperluan khas selepas tiga tahun mengikuti ProgramLINUS.

Copy and WIN : http://bit.ly/copynwin
Post a Comment