Thursday, May 28, 2015

Kursus Asas Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)Sekolah sekolah Daerah Sepang Tahun2015

Tarikh      : 27 Mei 2015
Hari         : Rabu
Masa       : 7.30 pagi hingga 4.30petang
Tempat    : SMK Putra Perdana

Tiga orang murid mewakili Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) SKPM, telah mengikuti Kursus Asas Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) sekolah-sekolah Daerah Sepang Tahun 2015 yang dianjurkan oleh PPD Sepang dan Majlis Guru Kaunseling Daerah Sepang.

Kursus ini adalah untuk melatih para pelajar agar dapat menguasai kemahiran membantu supaya mereka dapat membantu rakan murid yang memerlukan pertolongan dari segi mental, sosial atau emosional, di samping melatih mereka membantu diri sendiri.

Selain itu, khidmat “pelajar membantu pelajar” merupakan satu khidmat sokongan yang penting di dalam perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Kursus ini dijalankan secara teori dan praktikal
Kursus ini dirancang bagi memantapkan ahli PRS dalam menghayati bidang tugas dan melaksanakannya dengan kaedah yang betul. 

Objektif program adalah :
· Membentuk karektor serta sahsiah diri murid yang disenangi oleh warga sekolah.
· Mewujudkan satu suasana yang harmoni antara guru dan murid selaras dengan keperluan semasa.
· Menimbulkan rasa dihargai dan diterima dalam kalangan murid.
· Ahli PRS semamangnya perlu mempunyai kemahiran asas yang membolehkan mereka berinteraksi 
 secara berkesan dengan rakan dan individu lain
· Ahli PRS perlu sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek.
· Ahli PRS perlu dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk membantu rakan-rakan.
                                


 Post a Comment