Saturday, July 5, 2014

klinik UPSR Berita Harian 2014

Tarikh : 5 Julai 2014
Hari     : Sabtu

Seramai 20 orang murid telah menyertai Klinik Didik UPSR yang dianjurkan oleh Berita Harian kerjasama bersama Kementerian Pendidikan Malaysia. Program yang diadakan di Dewan Dectar Universiti Kebangsaan Malaysia ini adalah merupakan sebuah program klinik UPSR yang terbesar dan akan disenaraikan di dalam Malaysia Book Of Record. Diharapkan ilmu yang dicurahkan ini akan dapat memberi manfaat  dan membantu murid memperoleh kejayaan yang cemerlang di dalam UPSR pada tahun ini.

Klinik UPSR Berita Harian 2014

Penceramah memberikan teknik-teknik menjawab soalan UPSR

Program Didik anjuran Berita Harian


Post a Comment